mandag 14. januar 2013

Mammapermisjon

31. januar 2013 lukker vi for siste gang døra til butikken i Arendal.
Det er vemodig- Med den etiske konseptbutikken Nordvestpassasjen har jeg lagt ned hjerte og sjel og jeg vet at det er fremtiden. Nye merker må tenke etikk og økologi for å bli tatt seriøst. Endelig omtales, ja fremheves fair trade og økologiske produkter i stadig større grad. Hele magasinutgaver vies bærekraftig handel. Hovedsaklig skjer dette i nabolandene våre, men jeg er viss Norge snart følger trenden. Forbrukerne blir mere bevisste sin makt og oppdager historiene som ligger i produktene vi kjøper. 

Fordi
vår andre datter Liva ble født, nedskalerer Nordvestpassasjen og satser kun på nettbutikken f.o.m våren 2014.